BOLDOG CEFERINO NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET HÁLÓZAT

| ALAPDOKUMENTUMAINK | PROGRAMJAINK |

Hálózatvezető: Dúl Géza atya
Koordinátor:
Takácsné Maglódi Mónika

Tel: +36-30-983-8651
E-mail: bcngyfh@gmail.com


„Megtaláltam Jézus Krisztus szolgálatának számomra legjobb módját a szegény gyerekek szolgálatában, és ezt el nem hagynám semmiért a világon.”
(Kalazanci Szent József)

A „Boldog Ceferino” Családi Napközi Hálózat  a Váci Egyházmegye cigány pasztorációjának egyik gyümölcse. A több mint hét éve tartó pasztoráció során születtek azok a közösségek, amelyekre most a napközi hálózat épült. E közösségbe tartozó cigány testvéreink Dejtáron, Kállón, Vanyarcon és Valkón vezetik a többségében cigány gyermekeket foglalkoztató napköziket, összesen tíz csoportban. A hálózat különlegessége, hogy cigány emberek járulnak hozzá a cigány gyermekek iskolai beilleszkedésének sikeréhez. Délutáni foglalkozások és tevékenységek által segítik, hogy akár a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek megerősödhessenek tanulmányaikban, hitükben és kultúrájukban, a Krisztus-i közösség megtartó erejét megtapasztalva.

A napközikben zajló közös tevékenységek elősegítik a gyermekek személyiségfejlődését, az egészséges kulturális identitás kialakulását, valamint a keresztény értékek elsajátítását is. Mindez a helyi közösséget is érinti, így válnak a napközik egyfajta vallási és kulturális erőtérré, motorrá a faluban. Közösségi és egyéni szinten is felemelő élmény minden olyan megmozdulás, ünnep vagy egyéb esemény, amelyet napközieseink szerveznek cigány és nem cigány emberek megszólításával. Az ilyen alkalmak egymás méltóságát tisztelve, a társadalmi megosztottságot csökkentve telnek.

CeferinoKoll