OÁZIS IDŐSEK OTTHONA

| ALAPDOKUMENTUMAINK | PROGRAMJAINK |

Cím: 2235 Mende, Fő út 15.

Intézményvezető: Katonáné Pócz Katalin
E-mail: egyhazio@oazismende.hu
Telefonszámok: +36-30-555-9625 | +36-29-638-600


„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok én felüdítelek titeket.”
(Mt. 11,2)

Budapesttől 20 km-re a 31es út mentén fekszik Mende község, ahol  az intézményünk a település központjában helyezkedik el.  Közúton és tömegközlekedési eszközzel is könnyen megközelíthető.

A vegyes profilú Oázis Idősek Otthona, a  Mendei Római Katolikus Egyházközség Fenntartása alatt  2004. szeptember 20-án nyitotta meg kapuit a lakói előtt Szekeres Mihály plébános úr vezetésével.

Intézményünk integrált intézmény, melyben egyaránt tudunk biztosítani bentlakásos idősek otthona (átlagos és demens elhelyezést) valamint időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés) szolgáltatást az arra rászoruló idős emberek részére. A férőhelyek száma jelenleg: 66 fő

Ezen felül intézményünk alapszolgáltatási tevékenységet is végez, amelyek a szociális étkezés, a házisegítségnyújtás és a nappali klub szolgáltatások.

2016 január 01. napjától, -fenntartóváltozást követően-, az otthon a Váci Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ fenntartásában végzi a tevékenységét. Ebben az évben a nappali klub kibővült a demens nappali klub szolgáltatásunkkal.

Szakmai feladataink:

Az idősek otthonának feladata, hogy otthont nyújtson azoknak az idős embereknek, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt erre rászorulnak. Célunk, hogy az időseink érezzék a harmonikus, biztonságot, szeretetet adó légkört. Mindezt az igényszintnek megfelelő életkörülmények, és a jó életminőség biztosításával kívánjuk elérni.

Intézményünkben szakápolási feladatokat tudunk biztosítani azon időseink részére, akik erre rászorulnak. A feladatok elvégzéséhez szakápolási engedéllyel, és szakápolási protokollal rendelkezünk.

Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk lakóink egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, orvosi ellátásáról, alap ápolásáról, egészségi állapotuk rendszeres ellenőrzéséről, orvosi tanácsadásról, gyógyszerrendelésről, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, szűrővizsgálatokra, illetve egészségügyi szakellátásra való eljuttatásukról.

Otthonunk az „Alzheimer”-szellemi leépülésben szenvedő idősek- ápolására, gondozására is felkészült. Nagy hangsúlyt fektetünk időseink mentális gondozásukra is. 2016. év eleje óta a Mende község területén élő, és  demencia cetrum szakvéleménnyel rendelkező időseink részére demens nappali klubot biztosítunk, ahová az intézmény gépkocsija szállítja be a  klienseinket.

Szintén 2016. évben a Fenntartó segítségével sikerült a mosodánkat megújítani és a modern mosodai géppark és a korszerű ruhacímkéző gép révén kiemelkedő szinten biztosítjuk a lakóink ruházatának tisztán- és rendben tartását.

Az intézményünk saját konyhával rendelkezik, ahol napi 5 x étkezés van biztosítva az időseink részére, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a házias ízek megtartása mellett az orvos által előírt diéták betartására.

2017. év közepétől a konyhai feladatok tovább bővültek a népkonyha szolgáltatással, ahol a Fenntartó biztosítja a szolgáltatást és az otthon konyhája osztópontként szerepel.

A mindennapos ápolási – gondozási műveletek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki gondozásra a mentálhigiénés munkatársak bevonásával. A foglalkoztatásaink célja a hagyományokra épülő, tartalmas időtöltés biztosítása, amely jelenti a gondolatterelést és irányítást, szórakoztatást, a keresztény szellemiség megőrzését. Heti rendszerességgel van az intézményünkben szentmise, bibliaóra. A második emeleten található az intézmény kápolnája, ahol szerdánként Kovács Kornél plébános Úr és a diakónusok együttműködésével szentmise, igeliturgia biztosított.

Az Oázis Idősek Otthona munkatársai a keresztény szellemiség megtartása mellett, személyközpontú gondozással látják el napi tevékenységüket.

—————————————

Ügyfélfogadási rend: 9-15 óra között, előzetes időpont egyeztetés alapján