SZEGLETKŐ GYERMEKOTTHON

17-09-20-1254| ALAPDOKUMENTUMAINK | PROGRAMJAINK |
——————————————————————–
Cím: 2351, Alsónémedi, Felsőráda 21.

Intézményvezető: Seffer István
Tel/fax: +36-29-337-484 | +36-20-220-4807
E-mail: szegletkootthon@gmail.com
Web: szegletkootthon.hu
——————————————————————–

„A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr műve ez. Csodálatos a mi szemünkben”
(Zsoltárok könyve 118,22-23, Mt 21,42)

A Váci Egyházmegye fenntartásában 2006 februárjától működő Szegletkő Gyermekotthon, speciális gyermek-otthonként, 16 speciális szükségletű, 12-18 éves fiú gondozását nevelését biztosítja Alsónémedi külterületén, egy tanyán.

A Szegletkő Gyermekotthont Laczkó Mihály atya hozta létre pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek segítésére. Az otthon fő ellátási profilját ma is ez határozza meg, de ellátunk súlyos disszociális- és pszichés tüneteket mutató fiúkat is.

A Szegletkő gyermekotthon a Katolikus Egyház egyik első intézményes válasza a drogproblémával küzdő fiatalok szükségleteire, de nem hagyományos értelemben vett rehabilitációs otthon. Sajátossága, hogy nem saját akaratukból jelentkeznek terápiára a fiúk, hanem gyámhivatali határozattal, sokszor akaratuk ellenére helyezik őket otthonunkba. Ezért sikeres személyiség-korrekciójukhoz elengedhetetlen, hogy elnyerjük együttműködésüket. Akkor tudunk érdemben segíteni nekik, ha eljutnak odáig, hogy ők is „le akarnak állni”, nem csak az intézmény elvárása ez.

További sajátosság, hogy a gyámhatóságok kötelezettsége a gyermekek rokonságával való kapcsolattartás gyakoriságát és időtartamát szabályozni, tehát a terápiás intézményekre jellemző (önkéntes) izoláció hiányzik. A terápiás időszak intézményünkben két évig tarthat, mely indokolt esetben további egy évvel meghosszabbítható a gyámhatóság döntése alapján.

Növendékeink lelki, érzelmi, esetenként értelmi sérülései olyan tünetekben nyilvánulnak meg, melyek a társadalmi közegből elutasítást és komoly ellenérzéseket váltanak ki. Problémáikra általános reakció az elszigetelés és súlyos rendszabályokkal a tünetek kezelése.

Meggyőződésünk szerint azok a mély problémák melyeket gondozottjaink viselnek, pusztán emberi tudással és akarattal nem oldhatók meg, szükséges hozzá Isten teremtő és gyógyító munkája.

Az egyház tanításában a szegletkő Jézus Krisztust jelképezi, őrá utal, olyan alapra, amelyre építenünk kell mindennapi tevékenységünket.

Küldetésünk tehát, hogy gondozottjaink számára megfelelő korlátokat állítva, alkalmassá tegyük őket arra, hogy a gondoskodás, törődés és gyógyítás lehetőségét, ajándékát el tudják fogadni. Alázattal tudomásul kell vennünk, hogy ezt csak szabad akaratukból tehetik meg, parancsolni nincs hatalmunk felettük. Képessé kell tudnunk tenni őket arra az együttműködésre, melyben Isten el tudja végezni a maga munkáját. Ez nem jelenthet vakmerő ráhagyatkozást, melyben a segítő személynek nincs szerepe. Ellenkezőleg, a szakmai feladatok tudatos, célszerű és állhatatos végzését jelenti.

A szakmai munka középpontjában az a szoros gondoskodáson és törődésen alapuló gyógyító- nevelő munka áll melyben a gondoskodást nyújtó személy az emberi tudományok és a szakmai ismeretek, mint emberi erőfeszítés mentén, a személyes Isten akaratát hivatott végbe vinni.

SzegletkoKoll