Szent István Szociális Szolgáltató

| ALAPDOKUMENTUMOK | PROGRAMOK |


Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
(János 13;34-35)


Új telephellyel bővült a Szent Miklós Gondozási Központ: 2020. április 28-tól Szent István Szociális Szolgáltató néven jött létre a Keresztény Otthon jogutódjaként.

A Szent István Szociális Szolgáltató a Cserhát hegység ölelésében, az országos Kék túra útvonal mentén, Cserhátsurányban kezdte meg illetve folytatta az addigi tevékenységét.

Intézményünk jogutódja a Cserhátsurány Egyházközség által 1994-ben alapított Keresztény Otthonnak. Ez terjedt el a köztudatban, a mai napig így ismernek minket.

Célunk, hogy a keresztény életszemléletet szem előtt tartva harmóniát sugározzunk az ellátottjaink felé, biztonságérzetet nyújtsunk részükre, gondoskodjunk az idősökről, az arra rászorulókról.

Tevékenységeink, feladataink:

Szociális étkeztetést biztosítunk a helyi lakosság részére, igény szerint házhoz szállítással vagy elvitellel. A szolgáltatás az ellátott vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető, kérelemre indul. Határozatlan idejű, térítésidíj köteles szolgáltatás.

Befogadó létszámunk 40 fő.

Idősek nappali ellátását biztosítjuk az 20 férőhelyes nappali intézményünkben. Célunk, hogy a hiányzó család pótlásával az elmagányosodást, a napközbeni egyedüllétet oldjuk. Programokat kínálunk, rendezvényeket szervezünk, kézműves foglalkozások megtartásával az ellátottak aktivitását kívánjuk fokozni. A közös napi ima elengedhetetlen részévé vált a klub életének. Rendszeresen tartunk az épületben szentmisét, melyen nem csak az ellátottjainak van lehetősége részt venni.  A tágas ebédlőben az ebéd elfogyasztására; a fürdőszobában a tisztálkodásra, a ruhák mosására, vasalására van lehetőség. Mozgáskorlátozott ellátottjaink részére akadálymentes közlekedést és mellékhelyiséget biztosítunk.

Odafigyelünk az ellátottjaink mentális, fizikai és egészségi állapotára. A komplex tevékenységek által nyitottak kívánunk maradni a világ felé. A nappali ellátás térítésmentes. A szolgáltatás az ellátott vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető, kérelemre indul. Határozatlan idejű szolgáltatás.

A településen egyre több személy kívánja igénybe venni a szolgáltatásainkat. A felgyorsult és megváltozott életvitel, a többgenerációs családok megszűnése miatt az egyedül maradottak körében nagyobb az igény az ellátásokra; illetve a még dolgozó, vagy távol élő családtagok biztonságban tudhatják szerettüket azáltal, hogy „rájuk nyitjuk az ajtót”. Törekszünk az egyéni szükségletek és igények kielégítésére. Rendszeres kapcsolatot ápolunk az ellátottjaink hozzátartozóival.

A gondozónőink figyelemmel kísérik az idős emberek mentális, fizikai és egészségi állapotát. Rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel és a munkájukhoz elengedhetetlen empátiával. Napi kapcsolatban állunk a házi orvossal, asszisztenseivel, a gyógyszerésszel. Valamennyien igyekszünk megfelelni az idős emberek elvárásainak.

Munkánkat keresztény szellemben végezzük az Etikai kódex szabályi szerint. Folyamatosan képezzük magunkat, új ismeretekre teszünk szert.

| VISSZA AZ INTÉZMÉNYEINKHEZ