Bemutatkozás

„ Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyországét”
(Bosco Szent János)

A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központot (2600 Vác, Báthori M. u. 4.) Dr. Beer Miklós Megyéspüspök Úr  2014. január 1-jével alapította azzal a céllal, hogy  korábban az Egyházmegye fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartói feladatait ellássa, új szolgáltatásokat hozzon létre és azok a szakmai és pénzügyi felügyeletet gyakorolja.

Vegyes profilú intézményrendszerünk szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat egyaránt ellát. Fenntartásunk alatt jelenleg működő intézményeink:

Az államtól és az érintett települések önkormányzatától átvett feladatok ellátása során egyszerre jelenik meg a professzió, egy-egy szakfeladat hivatásszerű munkálása, és az Egyház sajátos küldetése, a keresztény élethivatás gyakorlásán keresztül.

Küldetésünk, hogy munkánkat hitből fakadóan, keresztény értékrend alapján végezzük. Ez természetesen nem jelenti a szakmai szabályoktól és jogszabályoktól való elrugaszkodást, hanem egy sajátos többletet jelent az ellátási-gondozási-nevelési folyamatokban. Szeretni, törődni az „irgalmas szamaritánus szeretetével”, mely nemcsak emberi erőfeszítésekből táplálkozik, hanem Isten feltétel és személyválogatás nélküli irgalmából.

A szakmai elvárásoknak történő magas szintű megfelelés mellett tehát gondolkodásunkat, cselekedeteinket és gondozottjainkhoz való viszonyunkat áthatja az a missziós jelleg, melynek lényege tanúságot tenni életünk példájával,  szolgálni a legelesettebb embereket, gondoskodni a családból, társadalomból kitaszítottakról.

Az Intézményfenntartó Központ szolgáltatóként szociális étkeztetést – népkonyha szolgáltatást végez, a többi intézmény esetében fenntartói feladatokat lát el, az intézmények úgy szakmailag mint gazdaságilag önállóan működnek.

Átalakulóban lévő szociális és gyermekvédelmi rendszerünkben az egyházi fenntartók  egyre több feladatot kapnak és vállalnak át. Fontos célkitűzésünk az innováció és szolgáltatásaink bővítése. Nevelőszülői hálózatunkban a nevelőszülők, a gondozott gyermekek és fiatal felnőttek száma dinamikusan növekszik. 2018-tól az Egyházmegye által fenntartott Felnőttképzési program keretein belül lehetőség nyílik nevelőszülői képzésre, mely által a már meglevő, működő és a leendő nevelőszülőinket tudjuk kiképezni. Családi napközi hálózatainkat 2017. január 1-től átszerveztük családi bölcsődébe és napközbeni gyermekfelügyelet hálózatokká, ahol továbbra is sajátos többletet jelent a pasztoráció, felzárkóztatás és a közösségépítés. Speciális gyermekotthonunk komoly módszertani fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, melynek során országosan elismert gondozóhellyé vált. Az Otthon szakmai közössége kiemelkedő szakmai munkájáért 2016-ban és 2017-ben is rangos minisztériumi elismerésben részesült A szociális alapellátásokat nyújtó központjainkban  részben a jogszabályi változások, részben a folyamatosan változó igénybe vevői elvárások  miatt szükséges a szolgáltatások  frissítése, megújítása. Az idősek nappali ellátását nyújtó intézményeinkben, a jövőben  is szeretnénk biztosítani demens szükségletű gondozottak ellátását , valamint a házi segítségnyújtásban a megfelelő  törvényes működést. Bentlakást nyújtó idős otthonunkban a várólista csökkentése érdekében 2018-ban növeltük a férőhelyek számát, így  az Otthon 69 idős embert tud fogadni. Támogató és otthonápoló szolgálatunk jó színvonalú működésének szinten tartása is nagy kihívás, hiszen a fogyatékkal élők és betegek ellátása komoly szakmai feladatot jelent, ezért 2017-ben a tárgyi feltételek terén komoly fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk. Szintén 2017-ben indult új feladatellátásunk a népkonyha szolgáltatás. Jelenleg 4 járásban több osztóhelyen közel 500 rászoruló ember számára biztosítunk napi egy tál meleg ételt. Küldetésünkből adódóan ehhez a tevékenységhez is törekszünk hozzákapcsolni a személyes törődés és segítés, a pasztoráció és evangelizáció lehetőségét.

Köszönjük, hogy meglátogatja honlapunkat. Amennyiben kérdése, észrevétele van intézményeinkkel,szolgáltatásainkkal  kapcsolatban, kérem keresse az Intézményfenntartó Központ munkatársait, vagy közvetlenül a szolgáltatást nyújtó intézmények vezetőit.

Bosco Szent János szavaival fejezhetnénk ki leginkább a Szamaritánus Szolgálat küldetését és hívatását: „Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyítjuk a mennyországét”.

SzamaritanusVezetok2015K