SZENT JÓZSEF IDŐSEK KLUBJA

| ALAPDOKUMENTUMAINK | PROGRAMJAINK |
———————————————————————-
Cím: 2360, Gyál, Petőfi Sándor u. 16-18.

Intézményvezető: Fövenyessy Petra
Telefonszámok: +36-30-397-2677 | +36-29-746-093
E-mail: szentjozsefklub@gmail.com
———————————————————————-

“Bölcsesség lakik a megőszült emberben és okosság a hosszú életben”
(Jób 12,12)

A „Szent József” Idősek Klubja nappali ellátást biztosító intézmény, melynek célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása fizikai, mentális, egészségügyi, segítségnyújtás révén.  Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása.

Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat. A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidős tevékenységeket szervezi.

Az idősek klubja szolgáltatásai:

 • a klubban rendelkezésre álló napi, heti lapok, könyvek, kártya és társasjátékok használata, műszaki készülékek (TV, rádió, videó, CD, DVD lejátszó) használata,
 • részvétel a klub által szervezett szabadidős programokon (pl.: filmvetítés, irodalmi délelőtt, zenés rendezvény, kézműves foglalkozás, kerti parti stb.)
 • születésnapok, névnapok megünneplése
 • Vallási, illetve társadalmi ünnepek közös megünneplése,  lelkipásztori ellátás, első pénteki szentgyónás, szentáldozás biztosítása.
 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, a klubtagok gondjaikkal, problémáikkal tanácsért, segítségért bizalommal fordulhatnak a klub munkatársaihoz, az intézmény valamennyi szakemberéhez
 • ruházat mosása, vasalása
 • zuhanyzó használata, igény esetén gondozói segítséggel.
 • az étkezés igénybe vétele: az ebéd térítési díja a szociális étkeztetés szerinti árakon

Alapfeladatot meghaladó szolgáltatások:

 • egyéni megállapodás alapján történő buszos be -, illetve hazaszállítás,
 • Kirándulások, zarándokutak szervezése
 • egészségügyi alapellátás keretében orvosi javaslatra történő gyógyszeradagolás, rendszeres vérnyomásmérés, vércukormérés, szükség esetén háziorvossal való kapcsolattartás, tanácsadás az egészséges életmódról, előadások szervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése.

SzentjozsefKoll