SZENT MIKLÓS GONDOZÁSI KÖZPONT

 | ALAPDOKUMENTUMAINK | PROGRAMJAINK |

Cím: 3177 Rimóc, Hunyadi út 9.

Intézményvezető: Nagy Márta
E-mail: szentmiklos@vaciegyhazmegye.hu
Tel.: +36-30-174-2367


“Ti igazaknak mutatjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami ugyanis az ember szemében nagy, Isten előtt semmiség.” (Lk.16,9-15)

Intézményünk jogutódja a Rimóc község Önkormányzata által 1987-ben alapított Öregek napközi Otthonának (ÖNO). Ez terjedt el a köztudatban, a mai napig így ismernek minket.

2018. július 1-től vált az intézmény a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ részévé.

Célunk, hogy a keresztény életszemléletet szem előtt tartva harmóniát sugározzunk az ellátottjaink felé, biztonságérzetet nyújtsunk részükre, gondoskodjunk az idősökről, az arra rászorulókról.

Tevékenységeink, feladataink:

  • Szociális étkeztetést biztosítunk a helyi lakosság részére, igény szerint házhoz szállítással vagy elvitellel. A szolgáltatás az ellátott vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető, kérelemre indul. Határozatlan idejű, térítésidíj köteles.
  • Idősek nappali ellátását biztosítjuk az 20 férőhelyes nappali intézményünkben. Célunk, hogy a hiányzó család pótlásával az elmagányosodást, a napközbeni egyedüllétet oldjuk. Programokat kínálunk, rendezvényeket szervezünk, kézműves foglalkozások megtartásával az ellátottak aktivitását kívánjuk fokozni. A közös napi ima elengedhetetlen részévé vált a klub életének. Lehetőség van a tágas ebédlőben az ebéd elfogyasztására; a tágas fürdőszobában a tisztálkodásra, a ruhák mosására, vasalására. Mozgáskorlátozott ellátottjaink részére akadálymentes közlekedést és mellékhelyiséget biztosítunk. Rendszeresek a zarándoklatok, melyen aktív részvételt tapasztalható. Odafigyelünk az ellátottjaink mentális, fizikai és egészségi állapotára. A komplex tevékenységek által nyitottak kívánunk maradni a világ felé. A nappali ellátás napi térítési díj fizetése mellett történik. A szolgáltatás az ellátott vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető, kérelemre indul. Határozatlan idejű.
  • A házi segítségnyújtás a személyes gondoskodási ellátás egyik formája. Jelenleg 4 gondozónő 24 rászoruló egyén ellátását végzi a saját otthonában, a lakókörnyezetében. Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk az egyén önálló életvitelének fenntartását; a mentális-, az egészségügyi állapotának figyelemmel kísérését, egyéb problémáik kezelését. Törekszünk az egyéni szükségletek és igények kielégítésére. Rendszeres kapcsolatot ápolunk az ellátottjaink hozzátartozóival. A szolgáltatás az ellátott vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető, kérelemre indul. Határozatlan idejű, térítésidíj köteles.

A településen egyre több személy kívánja igénybe venni a szolgáltatásainkat. A felgyorsult és megváltozott életvitel, a többgenerációs családok megszűnése miatt az egyedül maradottak körében nagyobb az igény az ellátásokra; illetve a még dolgozó, vagy távol élő családtagok biztonságban tudhatják szerettüket azáltal, hogy „rájuk nyitjuk az ajtót”.

A gondozónőink figyelemmel kísérik az idős emberek mentális, fizikai és egészségi állapotát. Rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel és a munkájukhoz elengedhetetlen empátiával. Napi kapcsolatban állunk a házi orvossal, asszisztenseivel, a gyógyszerésszel. Valamennyien igyekszünk megfelelni az idős emberek elvárásainak. Munkánkat keresztény szellemben végezzük az Etikai kódex szabályi szerint. Folyamatosan képezzük magunkat, új ismeretekre teszünk szert.

Rimoc-01

| VISSZA AZ INTÉZMÉNYEKHEZ