SZENTJÁNOSBOGÁR KATOLIKUS CSALÁDI BÖLCSÖDE HÁLÓZAT

ALAPDOKUMENTUMAINK | PROGRAMJAINK |

Cím: 2366 Kakucs, Fő út 156/c

Hálózatvezető-koordinátor: Méhész-Spanyiel Lili
Tel: +36-30-572-87-33
E-mail: szentjanosbogar@vaciegyhazmegye.hu


„… A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél,  fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai  között.”
(Máté 13,31-32)

Hálózatunk a keresztény értékrendet szeretné közvetíteni. Azon hívő családok segítségével, akik gondoskodnak családi napközis csoportjainkról, jó és követendő példaként szolgálhatunk a napközikben lévő gyermekeknek, azok családjának, valamint az egész Egyházközségünke. A gyermekek napközbeni ellátására biztonságos, fejlődésükhöz megfelelő körülmények biztosítása, szeretetteljes és a családokkal együttműködő légkör megteremtése a célunk. Ez által kívánjuk az 1-6 éves korú kisgyermekeket gondozni és később az iskolaérettség elérését biztosítani. Erre hivatott a Noé bárkája Családi Napközi Kakucs, a Mária Családi Napközi Gyál, a Mózes Családi Napközi Dabas és a Hajnalcsillag Családi Napközi  Alsónémediben.

Az iskoláskorú  6-14 éves gyermekek délutáni tanulási és szabadidejének  hatékony, hasznos – érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő – eltöltésével kívánja elérni, az iskolai és közösségi életük eredményesebbé tételét. Ennek a célnak felel meg az Inárcson működő Magvető Családi Napközi.

„A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.” (1)

A napközikben kellemes légkör, családias környezet, egyéni és csoportos foglalkozások, játékos tanulás várja a gyermekeket!

A családi napközik sajátosságai:

  • kis létszámú csoport
  • katolikus nevelés, heti egy hittanóra játékos formában,
  • ünnepekre való készülődés,
  • kirándulások szervezése,
  • sikeres együttműködés a szülőkkel
  • mindennap gyümölcsnap

A Családi Napközibe az a gyermek vehető fel, aki nem vesz igénybe bölcsődei, óvodai ellátást, illetve iskolai napközi vagy tanulószobai ellátást.

SzentjanosbogarKoll

| VISSZA AZ INTÉZMÉNYEINKHEZ