Munkatársaitól búcsúzott Beer Miklós nyugalmazott püspök

Szent Kornél és Szent Ciprián vértanúk emléknapján, a váci székesegyházban Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke ünnepi szentmise keretében búcsúzott közvetlen munkatársaitól és az egyházmegye szervezeteinek dolgozóitól.

A szertartás főcelebránsa a nyugalmazott püspök volt. Utódja Marton Zsolt váci megyés püspök, Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök, valamint több paptestvére koncelebráltak a szentmisén.

A liturgia kezdetén Marton Zsolt köszöntötte elődjét és különös egybeesésnek nevezte, hogy 16 éves egyházmegyei szolgálatáért és az elmúlt évek közös munkájáért éppen szeptember 16-án adnak hálát. Méltatta elődjének tizenhat éves megyéspüspöki szolgálatát és reménnyel fejezte ki, hogy továbbra is számíthat rá.

Beer Miklós homíliájában a két vértanú ünnepéhez kapcsolódóan a vértanúságról, a hívő közösségek egységéről elmélkedett: „Szent Kornél és Szent Ciprián együvé tartoztak, az ő hűségük legyen példa előttünk, azért imádkozunk, hogy hívő közösségünk egységben legyen, egy lélekkel, közösen tudjuk Jézust képviselni” – mondta. Majd minden intézmény dolgozóinak külön mondott köszönetet elköteleződésükért, hűségükért, munkájukért. Végül arra kérte az egybegyűlteket, hogy imádkozzanak érte, utódjáért és egymásért.

A szentmisét követően a Püspöki Hivatalban munkatársai személyre szóló ajándékot adtak át a nyugalmazott püspöknek.

Szöveg és képek: Bölönyi Gabriella